قبل از شروع بخش راهنمای تایپ و راهنمای سایت را حتما مطالعه نمایید.
0 امتیاز
9 بازدید
توسط  
برای سه مجموعه دلخواه A و B و C تعداد اعضای مجموعه های A - B و B - C و C - A و A - C و C - B به ترتیب برابر  4 و 6 و 7 و 5 و 4 است. تعداد اعضای B - A کدام است؟
0
توسط (690 امتیاز)  این نمودار بصورت کلی برای حل اینگونه سوالات راهگشاست . آیا همچنان برای حل این سوال مشکل دارید؟


image

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

...